benomyl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benomyl

 

Stofgegevens

CAS-nummer
17804-35-2
EG-nummer
241-775-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
benomyl
Synoniemen
methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate
methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat
Aquo-code
benml
SIKB-id
339
Molecuulformule
C14-H18-N4-O3
SMILES
CCCCNC(=O)N1C(NC(=O)OC)=NC2=C1C=CC=C2
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam op ZZS
benomyl; methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
benomyl
(17804-35-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
benomyl
(17804-35-2)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benomyl
(17804-35-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,91
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
150 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
150 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,6 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,006 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam CMR
benomyl (ISO), methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
benomyl
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam ECHA
Benomyl
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid