benomyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 1:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benomyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
benomyl
Engelse naam
benomyl
CAS-nummer
17804-35-2
EG-nummer
241-775-7
Aquo-code
benml
SIKB-id
339
Synoniem
methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate
benomyl+F1835
methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat
benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat
Molecuulformule
C14-H18-N4-O3
SMILES
C(=O)(NCCCC)N1C(NC(=O)OC)=Nc2ccccc12
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van benomyl
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 1:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam op ZZS benomyl; methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benomyl
(17804-35-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 1:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benomyl
(17804-35-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,91
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 150 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 150 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,6 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,006 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 2 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 1:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 1:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam CMR benomyl (ISO), methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
benomyl
(17804-35-2)
Specifieke naam op SZW-lijst benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten