lood(II)perchloraat hydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

lood(II)perchloraat hydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
207500-00-3
EG-nummer
682-758-8

Engelse naam
lead(II) perchlorate hydrate
Molecuulformule
Cl2-H2-O9-Pb
SMILES
O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
lood(II)perchloraat hydraat
(207500-00-3)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
30-3-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
lood(II)perchloraat hydraat
(207500-00-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
lood(II)perchloraat hydraat
(207500-00-3)
Specifieke naam ECHA
[No public or meaningful name is available]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid