carbadox | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Carbadox

Stofgegevens

 
Stofnaam
carbadox
Engelse naam
carbadox
CAS-nummer
6804-07-5
EG-nummer
229-879-0
Aquo-code
carbdx
SIKB-id
5256
Synoniem
2-(methoxycarbonylhydrazonomethyl)quinoxaline 1,4-dioxide
methyl 3-(quinoxalin-2-ylmethylene)carbazate 1,4-dioxide
Molecuulformule
C11H10N4O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van carbadox
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
ZZS (dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
carbadox
(6804-07-5)
Specifieke naam op ZZS carbadox; 2-(methoxycarbonylhydrazonomethyl)chinoxaline-1,4-dioxide; methyl-3-(chinoxaline-2-ylmethyleen)carbazaat-1,4-dioxide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
carbadox
(6804-07-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm carbadox
(6804-07-5)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,003 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
carbadox
(6804-07-5)
Specifieke naam CMR 2-(methoxycarbonylhydrazonomethyl)chinoxaline-1,4-dioxide, carbadox (INN), methyl-3-(chinoxaline-2-ylmethyleen)carbazaat-1,4-dioxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
carbadox
(6804-07-5)
Specifieke naam op SZW-lijst carbadox
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten