gegloeid lood-zinkerts concentraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

gegloeid lood-zinkerts concentraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
94551-62-9
EG-nummer
305-411-1

Engelse naam
calcines, lead-zinc ore conc.
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS lood en loodverbindingen
zink en zinkverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
gegloeid lood-zinkerts concentraat
(94551-62-9)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
3-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
gegloeid lood-zinkerts concentraat
(94551-62-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
gegloeid lood-zinkerts concentraat
(94551-62-9)
Specifieke naam ECHA
Calcines, lead-zinc ore conc.
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid