kobaltnitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobaltnitraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10141-05-6
EG-nummer
233-402-1

Engelse naam
cobalt nitrate
Synoniemen
kobalt(II)dinitraat
cobalt(II) dinitrate
Molecuulformule
Co-N2-O6
SMILES
[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS kobaltverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kobaltnitraat
(10141-05-6)
Specifieke naam op ZZS
kobaltnitraat; kobalt(II)dinitraat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kobaltnitraat
(10141-05-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kobaltnitraat
(10141-05-6)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,50 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
kobaltnitraat
(10141-05-6)
Specifieke naam CMR
kobaltnitraat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
kobaltnitraat
(10141-05-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
kobaltnitraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kobaltnitraat
(10141-05-6)
Specifieke naam ECHA
Cobalt dinitrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid