looddiacetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

looddiacetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
301-04-2
EG-nummer
206-104-4

Engelse naam
lead di(acetate)
Synoniem
looddi(acetaat)
Molecuulformule
C4-H8-O4-Pb
SMILES
[PbH2++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Omvat
loodacetaat
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
looddiacetaat
(301-04-2)
loodacetaat
(15347-57-6)

(behoort tot looddiacetaat)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
10-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
looddiacetaat
(301-04-2)
loodacetaat
(15347-57-6)

(behoort tot looddiacetaat)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
looddiacetaat
(301-04-2)
loodacetaat
(15347-57-6)

(behoort tot looddiacetaat)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm looddiacetaat
(301-04-2)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,5 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
looddiacetaat
(301-04-2)
Specifieke naam CMR
looddi(acetaat)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
loodacetaat
(15347-57-6)

(behoort tot looddiacetaat)
Specifieke naam op SZW-lijst
loodacetaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
looddiacetaat
(301-04-2)
Specifieke naam ECHA
Lead di(acetate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid