lood 2,4-dihydroxybenzoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

lood 2,4-dihydroxybenzoaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
20936-32-7
EG-nummer
244-118-2

Engelse naam
lead 2,4-dihydroxybenzoate
Molecuulformule
C7-H5-O4-Pb
SMILES
[Pb++].OC(=O)C1=C([O-])C=C(O)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
lood 2,4-dihydroxybenzoaat
(20936-32-7)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
21-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
lood 2,4-dihydroxybenzoaat
(20936-32-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
lood 2,4-dihydroxybenzoaat
(20936-32-7)
Specifieke naam ECHA
Lead 2,4-dihydroxybenzoate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid