trilooddiarsenaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trilooddiarsenaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
trilooddiarsenaat
Engelse naam
trilead diarsenate
CAS-nummer
3687-31-8
EG-nummer
222-979-5
Molecuulformule
As-H3-O4.3/2Pb
SMILES
[O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS arseen en arseenverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
trilooddiarsenaat
(3687-31-8)
Specifieke naam op ZZS trilooddiarsenaat
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trilooddiarsenaat
(3687-31-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
trilooddiarsenaat
(3687-31-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII arseenverbindingen; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 19. arseenverbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trilooddiarsenaat
(3687-31-8)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,006 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,0028 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

EU-richtwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Streefwaarde arseen

2:

als As

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten