slijm en slib, elektrolytische raffinage van tin-, lood- en zilverhoudende legeringen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

slijm en slib, elektrolytische raffinage van tin-, lood- en zilverhoudende legeringen

 

Stofgegevens

EG-nummer
948-652-3

Engelse naam
slimes and sludges, electrolytic refining of tin, lead and silver containing alloy
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
slijm en slib, elektrolytische raffinage van tin-, lood- en zilverhoudende legeringen
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
slijm en slib, elektrolytische raffinage van tin-, lood- en zilverhoudende legeringen
Specifieke naam ECHA
Slimes and sludges, electrolytic refining of tin, lead and silver containing alloy
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid