1,2,4-trichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,4-Trichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,4-trichloorbenzeen
Engelse naam
1,2,4-trichlorobenzene
CAS-nummer
120-82-1
EG-nummer
204-428-0
Aquo-code
124TClBen
SIKB-id
32
Molecuulformule
C6-H3-Cl3
SMILES
Clc1cc(Cl)ccc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2,4-trichloorbenzeen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
organohalogenen
ZZS gechloreerde benzenen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
trichloorbenzenen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
1,2,4-trichloorbenzeen
(120-82-1)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op ZZS 1,2,4-trichloorbenzeen
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
1,2,4-trichloorbenzeen
(120-82-1)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
1,2,4-trichloorbenzeen
(120-82-1)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op OSPAR 1,2,4-trichloorbenzeen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2005 (Belgie en Luxemburg)
Review statement over achtergrond document 2010
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
1,2,4-trichloorbenzeen
(120-82-1)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 1,2,4-trichloorbenzeen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,4-trichloorbenzeen
(120-82-1)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 50 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 7,55 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 37,8 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

4:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten