tetrabroombisfenol A Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tetrabroombisfenol A

 
Stofgegevens
Stofnaam tetrabroombisfenol A
Stofafkorting TBBP-A
Engelse naam 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
CAS-nummer 79-94-7
EG-nummer 201-236-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code T4BrbFolA
SIKB-id 4754
Synoniem tetrabroom bisfenol A
tetrabromobisphenol A
Molecuulformule C15-H12-Br4-O2
SMILES CC(C)(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep organohalogenen
ZZS gebromeerde brandvertragers
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tetrabroombisfenol A (TBBP-A)
(79-94-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
tetrabroombisfenol A (TBBP-A)
(79-94-7)
Specifieke naam op OSPAR tetrabroombisfenol A
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2011 (UK)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrabroombisfenol A (TBBP-A)
(79-94-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 2,71E-02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
tetrabroombisfenol A (TBBP-A)
(79-94-7)
Specifieke naam ECHA 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022