fenylkwikpropionaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenylkwikpropionaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenylkwikpropionaat
Engelse naam
phenylmercury propionate
CAS-nummer
103-27-5
EG-nummer
203-094-3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS kwik en kwikverbindingen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
fenylkwikpropionaat
(103-27-5)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 4-7-2016
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
fenylkwikpropionaat
(103-27-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
fenylkwikpropionaat
(103-27-5)
Specifieke naam op OSPAR kwik en organokwikverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (UK)
Review statement over achtergrond document 2009
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
fenylkwikpropionaat
(103-27-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Fenylkwikpropionaat
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 18. kwikverbindingen

Toelichtende voetnoten

161:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep kwikverbindingen of organische kwikverbindingen

62:

Deze stof staat zelf niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

165:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

95:

fenylkwikverbindingen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten