mycofenolinezuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mycofenolinezuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
24280-93-1
EG-nummer
246-119-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
MPA
Engelse naam
mycophenolic acid
Synoniem
(4E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
Molecuulformule
C17-H20-O6
SMILES
COC1=C(C)C2=C(C(=O)OC2)C(O)=C1C\C=C(/C)CCC(O)=O
Functionele stofgroepen
(dier)geneesmiddelen
ZZS (dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
mycofenolinezuur (MPA)
(24280-93-1)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
24-1-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
mycofenolinezuur (MPA)
(24280-93-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
mycofenolinezuur (MPA)
(24280-93-1)
Specifieke naam ECHA
Mycophenolic acid
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid