flurochloridon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Flurochloridon

Stofgegevens

 
Stofnaam
flurochloridon
Engelse naam
3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one
CAS-nummer
61213-25-0
EG-nummer
262-661-3
Aquo-code
flurcrdn
SIKB-id
3824
Molecuulformule
C12-H10-Cl2-F3-N-O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van flurochloridon
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flurochloridon
(61213-25-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,0235 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten