trinatrium orthoboraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trinatrium orthoboraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14312-40-4
EG-nummer
238-253-6

Engelse naam
trisodium orthoborate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
trinatrium orthoboraat
(14312-40-4)

(behoort tot orthoboorzuur natriumzout)
Specifieke naam op ZZS
orthoboorzuur natriumzout
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
13-7-2021

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
trinatrium orthoboraat
(14312-40-4)

(behoort tot orthoboorzuur natriumzout)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
Specifieke naam CMR
boorzuur dinatriumzout, dinatriumtetraboraat, watervrij [1], tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat [2], orthoboorzuur natriumzout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
natriumzout van orthoboorzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid