orthoboorzuur natriumzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

orthoboorzuur natriumzout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13840-56-7
EG-nummer
237-560-2

Engelse naam
orthoboric acid, sodium salt
Synoniemen
orthoboric acid sodium salt
natriumzout van orthoboorzuur
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
Specifieke naam CMR
boorzuur dinatriumzout, dinatriumtetraboraat, watervrij [1], tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat [2], orthoboorzuur natriumzout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
natriumzout van orthoboorzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
orthoboorzuur natriumzout
(13840-56-7)
Specifieke naam ECHA
Orthoboric acid, sodium salt
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid