2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-{2-[4-(3,6-Dimethylheptaan-3-Yl)Fenoxy]Ethoxy}Ethanol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol
Engelse naam
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol
CAS-nummer
1119449-38-5
EG-nummer
687-833-9
4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
(127087-87-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten