ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol behoort tot ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

tonen verbergen

geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol behoort tot ZZS fenolen

tonen verbergen

geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol behoort tot ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten