difethialon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Difethialon

Stofgegevens

 
Stofnaam
difethialon
Engelse naam
difethialone
CAS-nummer
104653-34-1
Aquo-code
Dftiln
SIKB-id
3629
Synoniem
3-[3-(4’ -broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio-pyran-2-on
difethialon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydronaftaleen-1-yl}-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on
Molecuulformule
C31H23BrO2S
SMILES
C1=CC=C2C(=C1)CC (CC2C4=C(C3=CC=CC=C3SC4=O)O)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=C(C=C6)Br
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
difethialon
(104653-34-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
difethialon
(104653-34-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:05 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
difethialon
(104653-34-1)
Specifieke naam CMR difethialon (ISO); 3-[3-(4’ -broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio-pyran-2-on
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
difethialon
(104653-34-1)
Specifieke naam op SZW-lijst difethialon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydronaftaleen-1-yl}-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten