difethialon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

difethialon

 

Stofgegevens

CAS-nummer
104653-34-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
difethialone
Synoniemen
3-[3-(4’ -broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio-pyran-2-on
-on
Aquo-code
Dftiln
SIKB-id
3629
Molecuulformule
C31-H23-Br-O2-S
SMILES
OC1=C(C2CC(CC3=C2C=CC=C3)C2=CC=C(C=C2)C2=CC=C(Br)C=C2)C(=O)SC2=CC=CC=C12
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
difethialon
(104653-34-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
4-1-2017

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
difethialon
(104653-34-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
difethialon
(104653-34-1)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
difethialon
(104653-34-1)
Specifieke naam CMR
difethialon (ISO); 3-[3-(4’ -broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio-pyran-2-on
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
difethialon
(104653-34-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
difethialon (ISO)
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
difethialon
(104653-34-1)
Specifieke naam ECHA
difethialone (ISO);3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid