4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
52427-13-1
EG-nummer
257-907-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol
Molecuulformule
C15-H24-O
SMILES
CCCCCC(C)(CC)C1=CC=C(O)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4-nonylfenol, vertakt en lineair
(behoort tot nonylfenol)
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol
(52427-13-1)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid