4-nonylfenol, vertakt en lineair Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-nonylfenol, vertakt en lineair

 
Stofgegevens
Stofnaam 4-nonylfenol, vertakt en lineair
Engelse naam 4-nonylphenol, branched and linear
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenol
4-nonylfenol, vertakt
p-nonylfenol
p-isononylfenol
p-(1-methyloctyl)fenol
p-(1,1-dimethylheptyl)fenol
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol
4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol
4-(3-ethylheptaan-2-yl)fenol
isononylfenol
4-(1,1,5-trimethylhexyl)fenol
vertakt nonylfenol
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
nonylfenol
(25154-52-3)
4-nonylfenol, vertakt en lineair
(behoort tot nonylfenol)
4-(1,1,5-trimethylhexyl)fenol
(521947-27-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)fenol
(52427-13-1)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)fenol
(186825-36-5)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenol
(142731-63-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
4-(3-ethylheptaan-2-yl)fenol
(186825-39-8)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
isononylfenol
(11066-49-2)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
p-(1,1-dimethylheptyl)fenol
(30784-30-6)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
p-(1-methyloctyl)fenol
(17404-66-9)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
p-isononylfenol
(26543-97-5)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
p-nonylfenol
(104-40-5)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
vertakt nonylfenol
(90481-04-2)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Specifieke naam op ZZS p-nonylfenol; 4-(para)-nonylfenol
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
13-1-2022
14-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
14-1-2022
14-1-2022
12-8-2014
14-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
13-1-2022
2-12-2013
14-1-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenol
(25154-52-3)
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
p-nonylfenol
(104-40-5)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden) 2009 (Zweden)
2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nonylfenol
(25154-52-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46. nonylfenol en nonylfenolethoxylaten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

5:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

6:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

7:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

8:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

9:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

10:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

11:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

12:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

behoort tot de nonylfenolen

2:

behoort tot de nonylfenolen

1:

En verwante stoffen

1:

nonylfenol, C6H4(OH)C9H19

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nonylfenol
(25154-52-3)
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
p-nonylfenol
(104-40-5)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 52 µg/m3 0,57 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,3 µg/l 0,3 µg/l 0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 2,0 µg/l 2,0 µg/l 2,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,3 µg/l 0,3 µg/l 0,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 2,0 µg/l 2,0 µg/l 2,0 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 106 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. 

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

5:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

6:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

7:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

8:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

9:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

10:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

11:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

12:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

13:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

14:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
nonylfenol
(25154-52-3)
4-nonylfenol, vertakt
(84852-15-3)

(behoort tot 4-nonylfenol, vertakt en lineair)
Specifieke naam op SZW-lijst nonylfenol
4-nonylfenol, vertakt
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten