clotrimazol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Clotrimazol

Stofgegevens

 
Stofnaam
clotrimazol
Engelse naam
clotrimazole
CAS-nummer
23593-75-1
EG-nummer
245-764-8
Aquo-code
clotmzl
SIKB-id
3473
Synoniem
1H-imidazol
1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol
1-[(-chloorfenyl) difenylmethyl]
Molecuulformule
C22-H17-Cl-N2
SMILES
C(N1C=CN=C1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van clotrimazol
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
ZZS (dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
clotrimazol
(23593-75-1)
Specifieke naam op ZZS clotrimazol; 1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
clotrimazol
(23593-75-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
clotrimazol
(23593-75-1)
Specifieke naam op OSPAR clotrimazol; 1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol; 1H-imidazol
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2005 (Frankrijk)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm clotrimazol
(23593-75-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,87E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 7,74E-07 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten