filterkoek van koperprecipitatieresidu, zuivering van looddinitraatoplossing, lood- en bismutverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

filterkoek van koperprecipitatieresidu, zuivering van looddinitraatoplossing, lood- en bismutverbindingen

 

Stofgegevens

EG-nummer
948-083-0

Engelse naam
filter cake of copper precipitation residue, lead dinitrate solution purification, lead and bismuth compounds
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
filterkoek van koperprecipitatieresidu, zuivering van looddinitraatoplossing, lood- en bismutverbindingen
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
filterkoek van koperprecipitatieresidu, zuivering van looddinitraatoplossing, lood- en bismutverbindingen
Specifieke naam ECHA
Filter cake of copper precipitation residue, lead dinitrate solution purification, lead and bismuth compounds
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid