pesticide, arseenverbinding Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

pesticide, arseenverbinding

 

Stofgegevens

UN-nummers
2759
2759
2759
2760
2760
2993
2993
2993
2994
2994
2994

Engelse naam
pesticide, arsenic compound
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
pesticide, arseenverbinding
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
pesticide, arseenverbinding
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
pesticide, arseenverbinding
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding
UN-nummer 2759
2759
2759
2760
2760
2994
2994
2994
2993
2993
2993
Benaming en beschrijving 3.1.2 PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 3 3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T7
T7
T7
FT2
FT2
T6
T6
T6
TF2
TF2
TF2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1 3+6.1 3+6.1 6.1 6.1 6.1 3+6.1 3+6.1 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 61 274 648 61 274 648 61 274 648 61 274 61 274 61 274 648 61 274 648 61 274 648 61 274 61 274 61 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
5 kg
0
1 L
0
100 ml
5 L
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
E0
E2
E5
E4
E1
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001
P001 IBC02 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP7 MP17
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
T14
T11
T14
T11
T7
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP28 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE21 TU14 TU15
TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
FL
FL
AT
AT
AT
FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
V12
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
S2 S22
S2 S22
S9 S14
S9 S19
S9
S2 S9 S14
S2 S9 S19
S2 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60 336 336 66 60 60 663 63 63

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding pesticide, arseenverbinding
UN-nummer 2759
2759
2759
2760
2760
2994
2994
2994
2993
2993
2993
Benaming en beschrijving 3.1.2 PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
GEVI-code 66 60 60 336 336 66 60 60 663 63 63
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR LF2/LT* LF2/LT* LT* LT* LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT*
Stofindeling water SNR SNR SNR LF2/LT* LF2/LT* LT* LT* LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT*

Voetnoten