loodtitaniumzirconiumoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodtitaniumzirconiumoxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12626-81-2
EG-nummer
235-727-4

Engelse naam
lead titanium zirconium oxide
Synoniemen
loodtitaanzirconiumoxide
Lead titanate zirconate
Molecuulformule
O3-Pb-Ti0- 1-Zr0- 1
SMILES
[Pb+2].[Ti+4].[Zr+4].[OH2-2].[OH2-2].[OH2-2].[OH2-2].[OH2-2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
loodtitaniumzirconiumoxide
(12626-81-2)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodtitaniumzirconiumoxide
(12626-81-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
loodtitaniumzirconiumoxide
(12626-81-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodtitaniumzirconiumoxide
(12626-81-2)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
loodtitaniumzirconiumoxide
(12626-81-2)
Specifieke naam ECHA
Lead titanium zirconium oxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid