4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Nonylfenol, Vertakt, Geëthoxyleerd

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
Engelse naam
4-nonylphenol, branched, ethoxylated
CAS-nummer
127087-87-0
EG-nummer
932-098-4
Synoniem
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(4-nonylphenyl)-omega-hydroxy-, branched
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptaan-3-yl)fenoxy]ethoxy}ethanol
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
(127087-87-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam op ZZS geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
12-11-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol 4-nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd
(127087-87-0)

(behoort tot geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 4-Nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd [stoffen met een vertakte en/of niet-vertakte alkylketen met een koolstofgetal van 9, op positie 4 covalent gebonden aan fenol, geëthoxyleerd, waaronder UVCB-stoffen, duidelijk gedefinieerde stoffen, polymeren en homologen vallen, met inbegrip van elk afzonderljik isomeer en/of combinaties van afzonderlijke isomeren]
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten