triadimenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Triadimenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
triadimenol
Engelse naam
triadimenol
CAS-nummer
55219-65-3
EG-nummer
259-537-6
Aquo-code
Tadmnl
SIKB-id
2297
Synoniem
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)butan-2-ol
α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
triadimenol (ISO) / (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool- 1-yl)butaan-2-ol / α-tert-butyl-β-(4-chloorfenoxy)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol
Molecuulformule
C14-H18-Cl-N3-O2
SMILES
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van triadimenol
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
triadimenol
(55219-65-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
triadimenol
(55219-65-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm triadimenol
(55219-65-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3,2 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
triadimenol
(55219-65-3)
Specifieke naam op SZW-lijst triadimenol (ISO) / (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool- 1-yl)butaan-2-ol / α-tert-butyl-β-(4-chloorfenoxy)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten