triadimenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 23:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

triadimenol

 
Stofgegevens
Stofnaam triadimenol
Engelse naam triadimenol
CAS-nummer 55219-65-3
EG-nummer 259-537-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Tadmnl
SIKB-id 2297
Synoniem (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)butan-2-ol
α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool- 1-yl)butaan-2-ol
α-tert-butyl-β-(4-chloorfenoxy)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol
Molecuulformule C14-H18-Cl-N3-O2
SMILES CC(C)(C)C(O)C(OC1=CC=C(Cl)C=C1)N1C=NC=N1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 23:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
triadimenol
(55219-65-3)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
triadimenol
(55219-65-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 23:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm triadimenol
(55219-65-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3,2 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 23:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
triadimenol
(55219-65-3)
Specifieke naam op SZW-lijst triadimenol (ISO)
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
triadimenol
(55219-65-3)
Specifieke naam ECHA α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/101886
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.