tetrazido lood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tetrazido lood

 

Stofgegevens

CAS-nummer
73513-16-3

Engelse naam
tetraazidolead(IV)
Synoniem
tetrazido-plumbane
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
looddiazide
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
looddiazide
(13424-46-9)
tetrazido lood
(73513-16-3)

(behoort tot looddiazide)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
17-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
looddiazide
(13424-46-9)
tetrazido lood
(73513-16-3)

(behoort tot looddiazide)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
looddiazide
(13424-46-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm looddiazide
(13424-46-9)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
looddiazide
(13424-46-9)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
looddiazide
(13424-46-9)
UN-nummer 0129
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water
Klasse 2.2 1
Classificatiecode 2.2 1.1A
Etiketten 5.2.2 1
Bijzondere bepalingen 3.3 266
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P110b
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP42
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
looddiazide
(13424-46-9)
UN-nummer 0129
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water
Stofindeling weg en spoor EX
Stofindeling water EX

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.