(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron

 
Stofgegevens
Stofnaam (R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
Engelse naam (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
CAS-nummer 5543-58-8
EG-nummer 226-908-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem (R)-Warfarin
(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1-fenylbutyl)-2-benzopyron
warfarine R-isomeer
Molecuulformule C19-H18-O4
SMILES CC(=O)C[C@H](C1C(O)C2=C(OC1=O)C=CC=C2)C1=CC=CC=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep (dier)geneesmiddelen
ZZS (dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
warfarine
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
warfarine
(81-81-2)
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-58-8)

(behoort tot warfarine)
Specifieke naam op ZZS warfarine
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
warfarine
(81-81-2)
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-58-8)

(behoort tot warfarine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
warfarine
(81-81-2)
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-58-8)

(behoort tot warfarine)
Specifieke naam CMR warfarine (ISO); 4-hydroxy-3-(3-oxo-1- fenylbutyl)-2H-chromeen-2-on; [1], (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1- fenylbutyl)-2-benzopyron; [2], (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1-fenylbutyl)-2-benzopyron [3]
warfarine (ISO); 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2H-chromeen-2-on; [1], (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron; [2], (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-benzopyron [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
warfarine
(81-81-2)
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-58-8)

(behoort tot warfarine)
Specifieke naam op SZW-lijst warfarine
warfarine R-isomeer
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(5543-58-8)

(behoort tot warfarine)
Specifieke naam ECHA (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/19255
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.