loodcyanide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodcyanide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
592-05-2
EG-nummer
209-742-1
UN-nummer
1620
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
lead cyanide
Synoniemen
lead dicyanide
C.I. Pigment Yellow 48
C.I. 77610
Molecuulformule
Pb(CN)2
SMILES
[Pb](C#N)C#N
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
cyaniden
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
loodcyanide
(592-05-2)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodcyanide
(592-05-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
loodcyanide
(592-05-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodcyanide
(592-05-2)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
loodcyanide
(592-05-2)
UN-nummer 1620
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODCYANIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
loodcyanide
(592-05-2)
UN-nummer 1620
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODCYANIDE
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor STW
Stofindeling water STW

Voetnoten