2,3-epoxypropylmethacrylaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-Epoxypropylmethacrylaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3-epoxypropylmethacrylaat
Engelse naam
2,3-epoxypropyl methacrylate
CAS-nummer
106-91-2
EG-nummer
203-441-9
Synoniem
glycidylmethacrylaat
2,3-epoxypropylmethacrylaat / glycidylmethacrylaat
glycidyl methacrylate
Molecuulformule
C7-H10-O3
SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS oxiranen
ZZS acrylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2,3-epoxypropylmethacrylaat
(106-91-2)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,3-epoxypropylmethacrylaat
(106-91-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3-epoxypropylmethacrylaat
(106-91-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,52 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
2,3-epoxypropylmethacrylaat
(106-91-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,3-epoxypropylmethacrylaat / glycidylmethacrylaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten