2-chloor-6-fluorfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-chloor-6-fluorfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2040-90-6
EG-nummer
433-890-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-chloro-6-fluoro-phenol
Molecuulformule
C6-H4-Cl-F-O
SMILES
OC1=C(Cl)C=CC=C1F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS gechloreerde benzenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2-chloor-6-fluorfenol
(2040-90-6)
Specifieke naam op ZZS
2-chloor-6-fluorfenol
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-chloor-6-fluorfenol
(2040-90-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
2-chloor-6-fluorfenol
(2040-90-6)
Specifieke naam CMR
2-chloor-6-fluorfenol
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
2-chloor-6-fluorfenol
(2040-90-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
2-chloor-6-fluorfenol
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-chloor-6-fluorfenol
(2040-90-6)
Specifieke naam ECHA
2-Chloro-6-fluorophenol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid