ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

1,2,3-trichloorbenzeen behoort tot ZZS gechloreerde benzenen

tonen verbergen

1,2,3-trichloorbenzeen behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen