loodchromaatmolybdaatsulfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Loodchromaatmolybdaatsulfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
loodchromaatmolybdaatsulfaat
Engelse naam
lead chromate molybdate sulfate
CAS-nummer
12656-85-8
EG-nummer
235-759-9
Synoniem
lead chromate molybdate sulfate red
C.I. Pigment Red 104
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number C.I. 77605.]
loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
C.I. Pigment Red 104 / Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
chroom en chroomverbindingen
ZZS lood en loodverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)
Specifieke naam op ZZS loodchromaatmolybdaatsulfaat rood; deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number C.I. 77605.
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV loodchromaatmolybdaatsulfaat rood (C. I. Pigment Red 104)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII chroom(VI)verbindingen; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

3:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)
Specifieke naam CMR Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77605. loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)
Specifieke naam op SZW-lijst C.I. Pigment Red 104 / Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten