chroom Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chroom

 

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat
(81121-61-1)

(behoort tot chroom)
4-carboxypyridinium dichromaat
(104316-83-8)

(behoort tot chroom)
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
diloodchromaatoxide
(18454-12-1)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
tert-butylchromaat
(1189-85-1)

(behoort tot chroom)
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam op ZZS
chroom(III)chromaat; dichroomtris(chromaat)
dichroomzuur
kaliumchromaat
kaliumdichromaat
natriumchromaat
nikkelchromaat
nikkeldichromaat
pentazinkchromaatoctahydroxide
zinkkaliumchromaat; kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
9-1-2023
9-1-2023
11-02-2019
27-6-2013
27-6-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
27-6-2013
2-12-2013
3-2-2022
2-12-2013
2-12-2013
4-4-2022
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
17-1-2022
2-12-2013
2-12-2013
3-10-2017
17-1-2022
2-12-2013
2-12-2013

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
chroom
(7440-47-3)
4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat
(81121-61-1)

(behoort tot chroom)
4-carboxypyridinium dichromaat
(104316-83-8)

(behoort tot chroom)
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomverbindingen
(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
diloodchromaatoxide
(18454-12-1)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
tert-butylchromaat
(1189-85-1)

(behoort tot chroom)
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.3
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
sA.3
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,5 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,5 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
chroom
(7440-47-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Chroom en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
dichroomtris(chromaat)
loodchromaatmolybdaatsulfaat rood (C. I. Pigment Red 104)
loodsulfochromaat geel (C.I. Pigment Yellow 34)
natriumdichromaat
Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan. Groep bestaande uit: chroomzuur EG-nr.: 231-801-5 CAS-nr.: 7738-94-5 dichroomzuur EG-nr.: 236-881-5 CAS-nr.: 13530-68-2 oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur EG-nr.: nog niet toegekend CAS-nr.: nog niet toegekend
kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat
Verbod en vrijstelling volgens
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
anorganische ammoniumzouten
chroom (VI) verbindingen
chroom (VI) verbindingen
chroom (VI) verbindingen
chroom(VI)verbindingen; lood en de verbindingen daarvan
chroom(VI)verbindingen; lood en de verbindingen daarvan
chroom en chroomverbindingen; lood en de verbindingen daarvan
nikkel en nikkelverbindingen
nikkel en nikkelverbindingen; chroom (VI) verbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30
Aangevuld door:

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom
(7440-47-3)
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
anorganische chroom(II)verbindingen
(behoort tot chroom)
anorganische chroom(III)verbindingen
(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (III) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
tert-butylchromaat
(1189-85-1)

(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
0,5 µg/m3
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht MTR
0,0025 µg/m3
0,0025 µg/m3
0,0025 µg/m3
0,0025 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,0025 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
5,46
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
3,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
20 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
380 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
55 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
62 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
0,17 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
55 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
120 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
380 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
120 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
180 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
0,17 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
1 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost)
2,4 µg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
2,5 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
30 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,5 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,5 mg/m3
0,5 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,06 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
0,1 mg/m3
0,001 mg/m3
0,001 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
1 mg/m3
1 mg/m3
0,01 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
50 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam CMR
ammoniumdichromaat
calciumchromaat
chromyldichloride
Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten
dichroomtris(chromaat)
chroomtrioxide
kaliumchromaat
kaliumdichromaat
loodchromaat
Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77605. loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77603. loodsulfochromaat geel
natriumchromaat
natriumdichromaat
nikkelchromaat
nikkeldichromaat
strontiumchromaat
zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat
zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens