anorganische chroom(II)verbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Chroom(II)Verbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische chroom(II)verbindingen
Engelse naam
inorganic chromium II) compounds
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
chroom en chroomverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische chroom(II)verbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

onoplosbaar

2:

onoplosbaar

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten