anorganische chroom(II)verbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 5:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Chroom(II)Verbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische chroom(II)verbindingen
Engelse naam
inorganic chromium II) compounds
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 5:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 5:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische chroom(II)verbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

onoplosbaar

2:

onoplosbaar

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 5:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten