chroom Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chroom

 
Stofgegevens
Stofnaam chroom
Engelse naam chromium
CAS-nummer 7440-47-3
EG-nummer 231-157-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Cr
SIKB-id 517
Molecuulformule Cr
SMILES [Cr]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst E-PRTR
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep chroom en chroomverbindingen
calciumchromaat
chromyldichloride
chroom (VI)
chroom (VI) verbindingen
anorganische chroom(II)verbindingen
anorganische chroom(III)verbindingen
chroom (III) verbindingen
chroom(III)chromaat
chroomtrioxide
chroomzuur
kaliumdichromaat
loodchromaat
strontiumchromaat
tert-butylchromaat
zinkchromaat
loodsulfochromaat
loodchromaatmolybdaatsulfaat
dichroomzuur
natriumdichromaat
ammoniumdichromaat
kaliumchromaat
natriumchromaat
nikkelchromaat
pentazinkchromaatoctahydroxide
zinkkaliumchromaat
nikkeldichromaat
CHROOM(III)FLUORIDE
CHROOMNITRAAT
CHROOMZWAVELZUUR
natrium dichromaat dihydraat
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
chroomverbindingen
ammoniumchromaat
4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat
4-carboxypyridinium dichromaat
diloodchromaatoxide
kiezelzuur, chroom loodzout
oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat
(81121-61-1)

(behoort tot chroom)
4-carboxypyridinium dichromaat
(104316-83-8)

(behoort tot chroom)
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
diloodchromaatoxide
(18454-12-1)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
tert-butylchromaat
(1189-85-1)

(behoort tot chroom)
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam op ZZS chroom(III)chromaat; dichroomtris(chromaat)
dichroomzuur kaliumchromaat
kaliumdichromaat
natriumchromaat
nikkelchromaat
nikkeldichromaat
pentazinkchromaatoctahydroxide
zinkkaliumchromaat; kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 9-1-2023
9-1-2023
11-02-2019
27-6-2013
27-6-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
27-6-2013
2-12-2013
3-2-2022
2-12-2013
2-12-2013
4-4-2022
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
17-1-2022
2-12-2013
2-12-2013
3-10-2017
17-1-2022
2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chroom
(7440-47-3)
4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat
(81121-61-1)

(behoort tot chroom)
4-carboxypyridinium dichromaat
(104316-83-8)

(behoort tot chroom)
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomverbindingen
(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
diloodchromaatoxide
(18454-12-1)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
kiezelzuur, chroom loodzout
(11113-70-5)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
tert-butylchromaat
(1189-85-1)

(behoort tot chroom)
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Stofklasse voor luchtemissies sA.3 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1 sA.3 MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3 5 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
chroom
(7440-47-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR Chroom en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 100 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 50 kg/jaar
Autorisaties en restricties
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV dichroomtris(chromaat)
loodchromaatmolybdaatsulfaat rood (C. I. Pigment Red 104)
loodsulfochromaat geel (C.I. Pigment Yellow 34)
natriumdichromaat
Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan. Groep bestaande uit: chroomzuur EG-nr.: 231-801-5 CAS-nr.: 7738-94-5 dichroomzuur EG-nr.: 236-881-5 CAS-nr.: 13530-68-2 oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur EG-nr.: nog niet toegekend CAS-nr.: nog niet toegekend
kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII anorganische ammoniumzouten
chroom (VI) verbindingen
chroom (VI) verbindingen
chroom (VI) verbindingen
chroom (VI) verbindingen
chroom(VI)verbindingen; lood en de verbindingen daarvan
chroom(VI)verbindingen; lood en de verbindingen daarvan
chroom en chroomverbindingen; lood en de verbindingen daarvan
nikkel en nikkelverbindingen
nikkel en nikkelverbindingen; chroom (VI) verbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen
REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen

3:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen

4:

Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat

5:

Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat

6:

Geldt ook voor oligomeren van deze stof

7:

Geldt ook voor oligomeren van deze stof

8:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

9:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

10:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep chroom (VI) verbindingen

1:

met uitzondering van chroom VI

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

5:

als Cr

6:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

7:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

8:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

9:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

10:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

11:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

12:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

13:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

14:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

15:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

16:

als Cr

met uitzondering van chroom VI

17:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

1:

als Cr; Alle metalen worden gerapporteerd als de totale massa van het element in alle chemische vormen aanwezig in de uitstoot.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom
(7440-47-3)
ammoniumchromaat
(7788-98-9)

(behoort tot chroom)
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
anorganische chroom(II)verbindingen
(behoort tot chroom)
anorganische chroom(III)verbindingen
(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (III) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
dichroomzuur
(13530-68-2)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
pentazinkchromaatoctahydroxide
(49663-84-5)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
tert-butylchromaat
(1189-85-1)

(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3 0,5 µg/m3
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3 0,02 µg/m3
Milieu Lucht Lucht MTR 0,0025 µg/m3 0,0025 µg/m3 0,0025 µg/m3 0,0025 µg/m3 0,0025 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,0025 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,46
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) 3,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) 0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 20 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 380 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) 180 mg/kg 78 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) 55 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) 62 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) 180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) 0,17 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) 180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) 55 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 120 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 380 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 120 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) 180 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) 0,17 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost) 1 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) 2,4 µg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) 2,5 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) 30 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,5 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,5 mg/m3 0,5 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,06 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3 0,1 mg/m3 0,001 mg/m3 0,001 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1 mg/m3 1 mg/m3 0,01 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding C, H
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 50 µg/l

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

32:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

36:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

34:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

38:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

1:

1. De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 2. Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

12:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

13:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

14:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

16:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof Er is gebruik gemaakt van 3 typen kwaliteitseisen. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ is de betreffende kwaliteitseis cursief weergegeven. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op een bovengrens voor landbouwkundig gebruik, is de betreffende kwaliteitseis vetgedrukt weergegeven. De niet cursief en niet vetgedrukte kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. Voor Sn en V is de kwaliteitseis gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse industrie.

15:

% van de bodemorganismen dat een effect ondervindt; Onder toxische druk wordt verstaan: de nadelige effecten die een concentratie van een stof of mengsel van stoffen voor bodemorganismen heeft, uitgedrukt in (ms-)PAF (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie). De ms PAF wordt berekend met toepassing van Deltares rapport 1203510-000-ZWS-0017, Versie 4, 27 maart 2013, definitief. Er is gebruik gemaakt van 3 typen kwaliteitseisen. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ is de betreffende kwaliteitseis cursief weergegeven. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op een bovengrens voor landbouwkundig gebruik, is de betreffende kwaliteitseis vetgedrukt weergegeven. De niet cursief en niet vetgedrukte kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. Voor Sn en V is de kwaliteitseis gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse industrie.

184:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

18:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

19:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

20:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

22:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

21:

uitgedrukt in mg/kg droge stof

3:

minder dan 10 m

4:

meer dan 10 m

8:

Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

2:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

3:

gemeten als chroom (VI)

4:

gemeten als chroom (VI)

5:

gemeten als chroom (VI)

6:

gemeten als chroom (VI)

7:

gemeten als chroom (VI)

8:

Correctie voor achtergrondconcentratie mogelijk

som van chroom (III) en chroom (VI)

9:

Niet afgeleid

10:

Correctie voor achtergrondconcentratie mogelijk

som van chroom (III) en chroom (VI)

11:

Niet afgeleid

12:

totaal

13:

totaal

14:

getalswaarde = interventiewaarde

inclusief achtergrondconcentratie

15:

als Cr

16:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

17:

Geen herverontreinigingsniveau bepaald, maar het betreft wel een prioritaire stof. De maximale waarde is gebaseerd op KRW-normen.

De msPAF wordt berekend voor de met X aangeduide stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: (*) De gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en (*) Voor organische stoffen: msPAF < 20%, en (*) Voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (met uitzondering van somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening; deze uitzondering geldt niet voor dioxine (som TEQ) waarvan PCB118 onderdeel uitmaakt). Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld is in de kolom 'Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel'. Voor toetsing aan de achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan de Interventiewaarden bodem. Voor metalen waarvoor geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd.

18:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

19:

Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.

Betreft normwaarde voor een niet prioritaire stof op grond van de KRW.

20:

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden beoordeeld.

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

21:

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden beoordeeld.

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

22:

metallisch

23:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

24:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

25:

onoplosbaar

26:

onoplosbaar

27:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

28:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

29:

als Cr

Wateroplosbaar.

30:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

31:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

32:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

33:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

34:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

35:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

36:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

37:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

38:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

39:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

40:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

41:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

42:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

43:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

44:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

45:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

46:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

als CrO3

Deze stof heeft een C-aanduiding (Ceilingwaarde). Deze aanduiding is toegepast bij stoffen waarvan de grenswaarde een ceilingwaarde of plafondwaarde is. Een dergelijke waarde geeft aan dat overschrijding van deze concentratie in alle gevallen moet worden voorkomen.

47:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

48:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

49:

onoplosbaar

50:

onoplosbaar

51:

als Cr

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

52:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Deze stof heeft een C-aanduiding (Ceilingwaarde). Deze aanduiding is toegepast bij stoffen waarvan de grenswaarde een ceilingwaarde of plafondwaarde is. Een dergelijke waarde geeft aan dat overschrijding van deze concentratie in alle gevallen moet worden voorkomen.

53:

Vanaf 12 januari 2036 wordt de norm van 0,25 microgram/L van kracht, voor die tijd geldt de norm van 50 microgram/L.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)

(behoort tot chroom)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)

(behoort tot chroom)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)

(behoort tot chroom)
CHROOMNITRAAT
(13548-38-4)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
CHROOMZWAVELZUUR
(14489-25-9)

(behoort tot chroom)
UN-nummer 1439
1758
1757
1757
1756
2720
1463
1755
1755
2240
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMDICHROMAAT
CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast)
CHROOMNITRAAT
CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast)
CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZWAVELZUUR
Klasse 2.2 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1 8 8 8
Classificatiecode 2.2 O2
C1
C1
C1
C2
O2
OTC
C1
C1
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
II
III
II
III
II
II
III
I
Etiketten 5.2.2 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1+6.1+8 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
510 518 518
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
0
1 L
5 L
1 kg
5 kg
1 kg
1 L
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E0
E2
E1
E2
E1
E2
E2
E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P002 IBC08
P001 IBC02
P001 IBC02 LP01 R001
P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
B3
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP8 MP17
MP15
MP19
MP10
MP10
MP2
MP15
MP19
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T10
T7
T4
T3
T1
T3
T8
T4
T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP2 TP1 TP33 TP33 TP33 TP2 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L10BH
L4BN
L4BN
SGAN
SGAV
SGAN
L4BN
L4BN
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
TU42
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V12
V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 X88 80 80 80 50 568 80 80 88

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 1755 Chroomzuur, oplossing, is een stof van klasse 8.
UN 1463 Chroomtrioxide, watervrij (chroomzuur, vast), is een stof van klasse 5.1.
UN 1463 Chroomtrioxide, watervrij (chroomzuur, vast), is een stof van klasse 5.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
sterk bijtende (corrosieve) stof die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
sterk bijtende stof.

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen ADR-vermelding:

chroom
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)

(behoort tot chroom)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)

(behoort tot chroom)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)

(behoort tot chroom)
CHROOMNITRAAT
(13548-38-4)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
CHROOMZWAVELZUUR
(14489-25-9)

(behoort tot chroom)
UN-nummer 1439
1758
1757
1757
1756
2720
1463
1755
1755
2240
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMDICHROMAAT
CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast)
CHROOMNITRAAT
CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast)
CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZWAVELZUUR
GEVI-code 50 X88 80 80 80 50 568 80 80 88
Stofindeling weg en spoor NR LT* LNR LNR STW NR NR LNR LNR LNR
Stofindeling water NR LTW LNR LNR STW NR NR LNR LNR LNR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
sterk bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
sterk bijtende stof
Niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding:

chroom
CMR volgens CLP
ammoniumdichromaat
(7789-09-5)

(behoort tot chroom)
calciumchromaat
(13765-19-0)

(behoort tot chroom)
chromyldichloride
(14977-61-8)

(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom)
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom(III)chromaat
(24613-89-6)

(behoort tot chroom)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
kaliumchromaat
(7789-00-6)

(behoort tot chroom)
kaliumdichromaat
(7778-50-9)

(behoort tot chroom)
loodchromaat
(7758-97-6)

(behoort tot chroom)
loodchromaatmolybdaatsulfaat
(12656-85-8)

(behoort tot chroom)
loodsulfochromaat
(1344-37-2)

(behoort tot chroom)
natriumchromaat
(7775-11-3)

(behoort tot chroom)
natriumdichromaat
(10588-01-9)

(behoort tot chroom)
nikkelchromaat
(14721-18-7)

(behoort tot chroom)
nikkeldichromaat
(15586-38-6)

(behoort tot chroom)
strontiumchromaat
(7789-06-2)

(behoort tot chroom)
zinkchromaat
(13530-65-9)

(behoort tot chroom)
zinkkaliumchromaat
(11103-86-9)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam CMR ammoniumdichromaat
calciumchromaat
chromyldichloride
Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten
Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten
dichroomtris(chromaat)
chroomtrioxide
kaliumchromaat
kaliumdichromaat
loodchromaat
Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77605. loodchromaatmolybdaatsulfaat rood
Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77603. loodsulfochromaat geel
natriumchromaat
natriumdichromaat
nikkelchromaat
nikkeldichromaat
strontiumchromaat
zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat
zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008 Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008 Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30. REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30. REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.