uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Uit Chroomtrioxide Gevormde Zuren En Oligomeren Daarvan

Stofgegevens

 
Stofnaam
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
Engelse naam
acids generated from chromium trioxide and their oligomers
Synoniem
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan; groep bestaande uit chroomzuur, dichroomzuur en oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers; group containing: chromic acid, dichromic acid, oligomers of chromic acid and dichromic acid
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
Specifieke naam in REACH bijlage XIV Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan. Groep bestaande uit: chroomzuur EG-nr.: 231-801-5 CAS-nr.: 7738-94-5 dichroomzuur EG-nr.: 236-881-5 CAS-nr.: 13530-68-2 oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur EG-nr.: nog niet toegekend CAS-nr.: nog niet toegekend
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten