uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 8:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Uit Chroomtrioxide Gevormde Zuren En Oligomeren Daarvan

Stofgegevens

 
Stofnaam
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
Engelse naam
acids generated from chromium trioxide and their oligomers
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan; groep bestaande uit chroomzuur, dichroomzuur en oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers; group containing: chromic acid, dichromic acid, oligomers of chromic acid and dichromic acid
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 8:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan
Specifieke naam in REACH bijlage XIV Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan. Groep bestaande uit: chroomzuur EG-nr.: 231-801-5 CAS-nr.: 7738-94-5 dichroomzuur EG-nr.: 236-881-5 CAS-nr.: 13530-68-2 oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur EG-nr.: nog niet toegekend CAS-nr.: nog niet toegekend
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 8:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/22/2022 om: 8:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten