chroom (III) verbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chroom (III) Verbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
chroom (III) verbindingen
Engelse naam
chromium (III) compounds
Synoniem
chromium (III)
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
chroom en chroomverbindingen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom (III) verbindingen
Milieu Grond Grond interventiewaarde (droge stof) 180 mg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,06 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden beoordeeld.

als Cr

2:

als Cr

Wateroplosbaar.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:16 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten