CHROOM(III)FLUORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHROOM(III)FLUORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHROOM(III)FLUORIDE
Engelse naam
chromium(III)fluoride
CAS-nummer
7788-97-8
UN-nummer
1756; 1757; 1757
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
chroom en chroomverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
UN-nummer 1757
1757
1756
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast)
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten