CHROOM(III)FLUORIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHROOM(III)FLUORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHROOM(III)FLUORIDE
Engelse naam
chromium trifluoride
CAS-nummer
7788-97-8
UN-nummer
1756; 1757; 1757
EG-nummer
232-137-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
chromium(III)fluoride
Molecuulformule
Cr-F3
SMILES
F[Cr](F)F
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/1/2022 om: 5:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
UN-nummer 1757
1757
1756
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast)
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
CHROOM(III)FLUORIDE
(7788-97-8)
UN-nummer 1757
1757
1756
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (chroomtrifluoride, oplossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast)
GEVI-code 80 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR LNR STW
Stofindeling water LNR LNR STW

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als CMR 1A of 1B zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten