CHROOMZWAVELZUUR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHROOMZWAVELZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHROOMZWAVELZUUR
Engelse naam
chromosulfuric acid
CAS-nummer
14489-25-9
UN-nummer
2240
Molecuulformule
Cr.x-O4-S
SMILES
[Cr+3].[Cr+3].S(=O)(=O)([O-])[O-].S(=O)(=O)([O-])[O-].S(=O)(=O)([O-])[O-]
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
chroom en chroomverbindingen

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHROOMZWAVELZUUR
(14489-25-9)
UN-nummer 2240
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZWAVELZUUR
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
sterk bijtende (corrosieve) stof.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten