anorganische chroom(III)verbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Chroom(III)Verbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische chroom(III)verbindingen
Engelse naam
inorganic chromium (III) compounds
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
chroom en chroomverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische chroom(III)verbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

onoplosbaar

2:

onoplosbaar

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:42 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten