haloxyfop-ethoxyethyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Haloxyfop-Ethoxyethyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
haloxyfop-ethoxyethyl
Engelse naam
haloxyfop-etotyl
CAS-nummer
87237-48-7
EG-nummer
402-560-5
Aquo-code
halOxfC2oxC2
SIKB-id
3904
Synoniem
2-ethoxyethyl 2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
Molecuulformule
C19-H19-Cl-F3-N-O5
SMILES
C(=O)(OCCOCC)[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm haloxyfop-ethoxyethyl
(87237-48-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,041 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 3,9 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,39 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten