haloxyfop-ethoxyethyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 10:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Haloxyfop-Ethoxyethyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
haloxyfop-ethoxyethyl
Engelse naam
2-ethoxyethyl 2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
CAS-nummer
87237-48-7
EG-nummer
402-560-5
Aquo-code
halOxfC2oxC2
SIKB-id
3904
Molecuulformule
C19H19Cl1F3N1O5
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
aryloxyfenoxycarbonzuur

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 10:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 10:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm haloxyfop-ethoxyethyl
(87237-48-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,041 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 3,9 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 4,1E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,39 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 2,4E-04 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

172:

Verwaarloosbaar risiconiveau

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

165:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 10:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 10:20 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten