chloorfacinon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorfacinon

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorfacinon
Engelse naam
chlorophacinone
CAS-nummer
3691-35-8
EG-nummer
223-003-0
Synoniem
2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion
2-[(4-chlorophenyl)phenylacetyl]-1H-indene-1,3(2H)-dione
2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione
2-[(RS)-2-(4-chloorfenyl)-2-fenylacetyl]indaan-1,3-dion
chlorofacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl}-1H-in-dan-1,3(2H)-dion
Molecuulformule
C23H15ClO3
SMILES
Clc1ccc(cc1)C(C(=O)C2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
(dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chloorfacinon
(3691-35-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloorfacinon
(3691-35-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
chloorfacinon
(3691-35-8)
Specifieke naam CMR chloorfacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chloorfacinon
(3691-35-8)
Specifieke naam op SZW-lijst chlorofacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl}-1H-in-dan-1,3(2H)-dion
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten