chloorfacinon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chloorfacinon

 
Stofgegevens
Stofnaam chloorfacinon
Engelse naam chlorophacinone
CAS-nummer 3691-35-8
EG-nummer 223-003-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code clfcnn
SIKB-id 3460
Synoniem 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion
2-[(4-chlorophenyl)phenylacetyl]-1H-indene-1,3(2H)-dione
2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione
2-[(RS)-2-(4-chloorfenyl)-2-fenylacetyl]indaan-1,3-dion
2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl}-1H-in-dan-1,3(2H)-dion
Molecuulformule C23-H15-Cl-O3
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(C(=O)C1C(=O)C2=C(C=CC=C2)C1=O)C1=CC=CC=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
(dier)geneesmiddelen
ZZS (dier)geneesmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chloorfacinon
(3691-35-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloorfacinon
(3691-35-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 15:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
chloorfacinon
(3691-35-8)
Specifieke naam CMR chloorfacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chloorfacinon
(3691-35-8)
Specifieke naam op SZW-lijst chlorofacinon (ISO)
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.