chloorfacinon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorfacinon

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorfacinon
Engelse naam
chlorophacinone
CAS-nummer
3691-35-8
EG-nummer
223-003-0
Synoniem
2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion
2-[(4-chlorophenyl)phenylacetyl]-1H-indene-1,3(2H)-dione
2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione
2-[(RS)-2-(4-chloorfenyl)-2-fenylacetyl]indaan-1,3-dion
Molecuulformule
C23H15ClO3
SMILES
Clc1ccc(cc1)C(C(=O)C2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst CMR
PT14 Rodenticiden
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
chloorfacinon
(3691-35-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloorfacinon
(3691-35-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

59:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
chloorfacinon
(3691-35-8)
Specifieke naam CMR chloorfacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten