ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

4,14,22,32-tetrakis[4-(2-fenylpropaan-2-yl)fenoxy]-9,18,27,36,37,39,40,41-octaza-38lambda2-looddecacyclo[17.17.3.110,17.128,35.02,7.08,37.011,16.020,25.026,39.029,34]hentetraconta-1(36),2(7),3,5,8,10(41),11(16),12,14,17,19,21,23,25,27,29(34),30,32,35(40)-nonadecaeen behoort tot ZZS lood en loodverbindingen