(~2~H_4_)Hydrazine--(~2~H_2_)water (1/1) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(~2~H_4_)Hydrazine--(~2~H_2_)water (1/1)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
102096-80-0
EG-nummer
694-328-7

Engelse naam
(~2~H_4_)Hydrazine--(~2~H_2_)water (1/1)
Molecuulformule
D6-N2-O
SMILES
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(~2~H_4_)Hydrazine--(~2~H_2_)water (1/1)
(102096-80-0)
Specifieke naam ECHA
[No public or meaningful name is available]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid