para-tert-octylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

para-tert-octylfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
140-66-9
EG-nummer
205-426-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
octylphenol
Synoniemen
4-tert-octylfenol
p-tert-octylfenol
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
4-tertiair-octylfenol
4-tert-octylphenol
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol
octylfenol
p-tert-octylphenol
1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol
Aquo-code
4ttC8yFol
SIKB-id
2366
Molecuulformule
C14-H22-O
SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Specifieke naam op ZZS
para-tert-octylfenol; 1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol; 4-tert-octylfenol
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Specifieke naam op KRW
4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-fenol
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Specifieke naam op OSPAR
para-tert-octylfenol
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2006 (UK)
Review statement over achtergrond document
2009

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm para-tert-octylfenol
(140-66-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
2,11E-05 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,50
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
19 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid