isopyrazam Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

isopyrazam

 

Stofgegevens

CAS-nummer
881685-58-1
EG-nummer
632-619-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
isopyrazam
Synoniemen
mixture of 2 syn-isomers 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-((1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 2 anti-isomers 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-((1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide
Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide
mengsel van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool-4-carboxamide en 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
Aquo-code
isprzm
SIKB-id
5079
Molecuulformule
C20-H23-F2-N3-O
SMILES
CC(C)C1C2CCC1C1=C2C=CC=C1N=C(O)C1=CN(C)N=C1C(F)F
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
isopyrazam
(881685-58-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
8-7-2022

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
isopyrazam - VERWIJDERD VAN LIJST
(881685-58-1)
Datum verwijdering
8-7-2022
Reden verwijdering
plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
isopyrazam
(881685-58-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
isopyrazam
(881685-58-1)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm isopyrazam
(881685-58-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal)
0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost)
0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal)
0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal)
0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost)
0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal)
0,029 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
isopyrazam
(881685-58-1)
Specifieke naam CMR
reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
isopyrazam
(881685-58-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
isopyrazam
(881685-58-1)
Specifieke naam ECHA
Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide; isopyrazam
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid