isopyrazam Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Isopyrazam

 
Stofgegevens
Stofnaam isopyrazam
Engelse naam isopyrazam
CAS-nummer 881685-58-1
EG-nummer 632-619-2
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code isprzm
SIKB-id 5079
Synoniem mixture of 2 syn-isomers 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-((1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 2 anti-isomers 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-((1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide
Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide
mengsel van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool-4-carboxamide en 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
Molecuulformule C20-H23-F2-N3-O
SMILES CC(C)C1C2CCC1C1=C2C=CC=C1N=C(O)C1=CN(C)N=C1C(F)F
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
isopyrazam
(881685-58-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 8-7-2022
Potentiële ZZS
isopyrazam - VERWIJDERD VAN LIJST
(881685-58-1)
Datum verwijdering 8-7-2022
Reden verwijdering plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
isopyrazam
(881685-58-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm isopyrazam
(881685-58-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 0,029 µg/l

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

161:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

163:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
isopyrazam
(881685-58-1)
Specifieke naam CMR reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
isopyrazam
(881685-58-1)
Specifieke naam op SZW-lijst reactiemassa van 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N-[(1RS, 4SR, 9RS)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide en 3-(difluormethyl)- 1-methyl-N- [(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro- 9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool- 4-carboxamide [≥ 78% syn- isomeer ≤ 15% anti-isomeer relatief gehalte] isopyrazam
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
isopyrazam
(881685-58-1)
Specifieke naam ECHA Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide; isopyrazam
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/165584
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.