nikkelboorfosfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nikkelboorfosfide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65229-23-4

Engelse naam
nickel boron phosphide
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nikkelboorfosfide
(65229-23-4)
Specifieke naam op ZZS
nikkelboorfosfide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nikkelboorfosfide
(65229-23-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
nikkelboorfosfide
(65229-23-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkelboorfosfide
(65229-23-4)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
nikkelboorfosfide
(65229-23-4)
Specifieke naam CMR
nikkelboride (NiB) [1], dinikkelboride [2], trinikkelboride [3], nikkelboride [4], dinikkelsilicide [5], nikkeldisilicide [6], dinikkelfosfide [7], nikkelboorfosfide [8]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
nikkelboorfosfide
(65229-23-4)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkelboorfosfide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid