loodchloride hydroxiden, terugwinningsproducten van de productie van lood- en bismutchemicaliën Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodchloride hydroxiden, terugwinningsproducten van de productie van lood- en bismutchemicaliën

 

Stofgegevens

EG-nummer
947-517-6

Engelse naam
lead chloride hydroxides, recovery products from lead and bismuth chemicals manufacturing
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodchloride hydroxiden, terugwinningsproducten van de productie van lood- en bismutchemicaliën
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
loodchloride hydroxiden, terugwinningsproducten van de productie van lood- en bismutchemicaliën
Specifieke naam ECHA
Lead chloride hydroxides, recovery products from lead and bismuth chemicals manufacturing
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid